Hollandse biografie: Neijen, Jan (1568-1612)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 15 - 06 - 2013 Ne ij en (Neyen) , Jan , geb. Antwerpen ca. 15 68 , bezocht de Latijnse school te Rotterdam, aanvangkelijk calvinistisch opgevoed, werd op tw intigjarige leefttijd katholiek, een deel van zijn filosofische en theologische studies heeft hij in Spanje gedaan, tot priester gewijd te Leuven en droeg in februari 1597 zijn eerste mis ald a ar op, gardiaan (overste) Brusselse franciscanen klooster 1 60...


Openen = klikken