Disclaimer

De auteur is in principe verantwoordelijkheid voor de inhoud van een artikel. De redactie van de Hollandse Genealogische Databank (HoGenDa) besteedt uiterste zorg aan het zo toegankelijk en compleet mogelijk plaatsen van de artikelen. Het is echter mogelijk dat de inhoud van artikelen verouderd of incorrect is. Aan de inhoud van artikelen kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ en de Genealogische Vereniging Prometheus, die de Hollandse Genealogische Databank beheren, kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, van de aangeboden informatie. Het is mogelijk om via zogenaamde links toegang te krijgen tot andere websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Beide organisaties kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina’s.

Privacy

De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ en de Genealogische Vereniging Prometheus hechten veel waarde aan de bescherming van privacy bij het plaatsen van persoonsgegevens op de Hollandse Genealogische Databank. Toch kan het voorkomen dat ondanks de betoonde zorgvuldigheid persoonsgegevens zijn geplaatst op het openbare gedeelte van de Hollandse Genealogische Databank. In dat geval worden wij graag geïnformeerd zodat deze verwijderd kunnen worden.

Copyright

De Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ behoudt zich het auteursrecht voor van de website evenals de daarop geplaatste informatie, inclusief familiewapens en afbeeldingen. Niets uit de teksten of afbeeldingen van HoGenDa mogen zonder schriftelijke toestemming openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is met bronvermelding natuurlijk toegestaan.

No part of the texts or pictures from the Holland Genealogical Database may be reproduced in any form on Cd-rom, print, microfilm or any other means without written permission from the Holland Genealogical Society. Using the information for personal purposes is only permitted with reference to the sources.