Algemene inleiding

Genealogie is een fascinerende en boeiende hobby die steeds meer aan populariteit wint. Tegenwoordig wordt bijna iedereen geconfronteerd met iemand in de onmiddellijke omgeving die bezig is om de stamboom uit te zoeken of een kwartierstaat aan het opstellen is. Soms slaat het vonkje over. En begint men zelf naarstig te zoeken.

Geholpen door de vele zoekmogelijkheden op Internet, kan men direct aan de slag gaan. Echter zonder zich te realiseren dat genealogiebeoefening in de praktijk minder eenvoudig is dan het lijkt. Als voorbeeld moge dienen de burgerlijke stand. Een groot deel van de burgerlijke stand van geheel Nederland is tot een bepaalde datum momenteel te raadplegen op ‘WieWasWie’. Een prachtig initiatief, maar slechts een deel van wat in de burgerlijke stand akte staat wordt getoond. Men wordt daardoor als het ware uitgenodigd om een kopie van de desbetreffende akte op te vragen. Op zich is daar niets tegen, maar wanneer men zeer veel akten zou willen opvragen dan lopen de daarmee gepaarde kosten behoorlijk op. En is dat nu de bedoeling? Vele liefhebbers zullen dan ook geneigd zijn om met de beperkte informatie hun onderzoek voort te zetten. Met als gevolg dat zij op die manier essentiĆ«le gegevens missen. Er zijn ook onderzoekers die er zelfs geen weet van hebben dat er informatie ontbreekt.

Voor zowel de beginnende als de gevorderde genealoog (heraldicus) is het belangrijk om de basisbeginselen van de beoefening van de genealogie zo goed mogelijk te kennen.
Om hierin enigszins tegemoet aan te komen zullen wij een aantal handleidingen samenstellen en hier gaan plaatsen op Hogenda. Daarnaast zullen wij meer specifieke informatie ter beschikking stellen.

Handleidingen

  1. Praktische handleiding genealogisch onderzoek (in ontwikkeling).
  2. Praktische handleiding voor het gebruik van leenkamers.
  3. Genealogische termen (in ontwikkeling).
  4. Heraldische termen (Heraldisch compendium)
  5. Juridische termen (“Practisyns woordenboekje of verzameling van meest alle de woorden in de rechtskunde gebruikelijk”)
  6. Tiendepenningkohieren