Leden van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ en de Genealogische Vereniging Prometheus dienen bij het raadplegen van de bestanden, die geplaatst zijn op het besloten gedeelte van HoGenDa, in te loggen. Daartoe moet een gebruikersnaam en een wachtwoord ingevuld worden.

‘Ons Voorgeslacht’

De gebruikersnaam is altijd gelijk aan uw ledennummer aangevuld met voorloopnullen tot totaal vijf posities, direct gevolgd door de eerste drie letters van uw achternaam waarbij de eerste letter een hoofdletter is en voorzetsels overgeslagen worden. Let op: een “ij” wordt gezien als twee posities. Bijvoorbeeld:

  1. het ledennummer is 100;
  2. de achternaam is van der Meer.

De gebruikersnaam wordt dan: 00100Mee

Bij het inloggen is uw wachtwoord gelijk aan uw ledennummer. Dus uitgaande van het hiervoor gegeven voorbeeld is het wachtwoord 00100.

Als deze procedure goed verlopen is, bent u in het besloten gedeelte van de website terecht gekomen. U kunt dit constateren aan het feit dat de indicatie “*” bij de besloten bestanden niet meer voorkomt en rechtsbovenaan in de rode balk ‘uitloggen’ staat. 

Uw ledennummer treft u aan op de adreslabel bij het maandblad.

Prometheus

Voor het vaststellen van de gebruikersnaam voor de leden van Prometheus geldt in feite dezelfde procedure als hiervoor beschreven. Alleen begint de vijf cijfers van de code met een “3”. Bijvoorbeeld:

  1. het ledennummer is 111;
  2. de achternaam is Beijen.

De gebruikersnaam wordt dan: 30111Bei

Bij het inloggen is uw wachtwoord gelijk aan uw ledennummer. Dus uitgaande van het hiervoor gegeven voorbeeld is het wachtwoord 30111.

Uw ledennummer kunt u opvragen bij Prometheus.

Beheer

Na het inloggen zult u zien dat op de plaats waar eerst ‘inloggen’ stond nu ‘uitloggen’ en ‘beheer’ staat. Als u beheer opent, ziet u uw adresgegevens zoals ze op dit moment bij de vereniging bekend zijn. U kunt daar een nieuw wachtwoord aanmaken en uw e-mailadres aanpassen. Het wachtwoord moet tussen de 8 en 20 tekens bevatten en dient minstens één cijfer te bevatten. Desgewenst kunt u dus zelf na enige tijd wederom nieuw wachtwoord aanmaken.  Zowel wachtwoord als e-mailadres moet daar verplicht ingevuld worden.
Tip: voordat u gaat inloggen is het handig van te voren een nieuw wachtwoord te bedenken.

Nadat u beheer geopend hebt en de nodige handelingen hebt uitgevoerd, dient u af te sluiten met “opslaan”.

Als er wijzigingen optreden in uw adresgegevens is het niet voldoende om het alleen hier aan te passen. U wordt vriendelijk verzocht uw wijzigingen door te geven aan de ledenadministratie@onsvoorgeslacht.nl