Algemeen

De auteursrechten van een artikel of publicatie behoren aan de schrijver of samensteller hiervan. In artikel 10 van de auteursrichtlijnen van “Ons Voorgeslacht” is het volgende opgenomen: “door inzending geeft de auteur tevens toestemming aan de Hollandse Vereniging voor Genealogie om zijn of haar artikel in de toekomst te mogen (her)publiceren of op een ander medium, zoals een bundeling van jaargangen “Ons Voorgeslacht” op CD-rom. Het auteursrecht en de verantwoording blijven hierdoor onveranderd”.

Onder het publiceren op een ander medium wordt ook gerangschikt: de publicatie op Internet of een daarmee gelijkwaardig medium.

De Genealogische Vereniging Prometheus heeft auteurs individueel op de hoogte gesteld of via een algemene berichtgeving kennis gegeven over het plaatsen op HoGenDa van de artikelen of publicaties die in de reeks kwartierstatenboeken en het tijdschrift “Kronieken” zijn verschenen.

Toch vinden de verenigingen het belangrijk dat er speciaal voor HoGenDa richtlijnen zijn, omdat door auteurs ook artikelen worden aangeboden die eerder in andere genealogische tijdschriften of publicaties zijn verschenen.

Voor auteurs die artikelen aanbieden die eerder in andere publicaties of genealogische tijdschriften zijn verschenen, heeft de vereniging de volgende richtlijnen vastgesteld.

Richtlijnen voor auteurs

  1. Auteurs dienen zich schriftelijk of per e-mail aan te melden dat zij willen meewerken aan HoGenDa.
  2. Zij geven daarmee hun akkoord om de door hun ingestuurde artikelen of in tijdschriften geplaatste artikelen op te nemen in HoGenDa.
  3. Artikelen bestaan in principe uit goed gedocumenteerde genealogie├źn, stamreeksen en kwartierstaten, evenals bewerkte archiefbronnen en leenrepertoria.
  4. Auteurs dienen zelf aan te geven waar een artikel komt te staan dat wil zeggen op het openbare of besloten gedeelte. Van kwartierstaten worden in ieder geval de eerste zeven generaties op het openbare gedeelte gezet zonder de privacy van levende personen te schenden. De complete kwartierstaten staan altijd op het besloten gedeelte.
  5. Aangeboden artikelen, bij voorkeur geactualiseerd, worden aangepast aan de lay-out zoals dat wenselijk is voor plaatsing op HoGenDa. De bij het oorspronkelijke artikel geplaatste algemene afbeeldingen worden niet (meer) opgenomen. Tevens wordt aangegeven waar het artikel eerder in haar oorspronkelijke vorm is gepubliceerd.
  6. Artikelen die gepubliceerd zijn in andere genealogische tijdschriften of publicaties dan onder auspici├źn van “Ons Voorgeslacht” en/of Prometheus worden vooralsnog in het besloten gedeelte opgenomen en dienen ouder dan drie jaren te zijn.

Uitgangspunt bewerking van artikelen of publicaties

De in het verleden afgedrukte artikelen zien er naar onze huidige maatstaven soms minder fraai uit. Bij vrijwel alle genealogische tijdschriften zijn er de afgelopen jaren redactionele wijzigingen in de lay-out optreden die soms tot verbetering hebben geleid maar beslist niet altijd. Het is vaak een persoonlijke zienswijze die daarbij om de hoek komt kijken.

De bewerkergroep en de redactie hebben tot taak om artikelen afkomstig uit de verschillende genealogische tijdschriften – na conversie van de scans – zodanig te bewerken dat ze uiteindelijk op HoGenDa geplaatst kunnen worden.

In praktijk is het echter ondoenlijk gebleken om alle artikelen in precies dezelfde lay-out om te zetten. Wel worden vroegere zetfouten verbeterd, verouderde lettertypes vervangen, eenduidige schrijfwijze van plaatsnamen toegepast en heel beperkt tekstuele aanpassingen aangebracht.

In het geval een auteur het wenst om zijn artikel up-to-date te maken dan kan men de beschikking krijgen over het wordbestand. In dat geval dient het artikel door de auteur meteen aangepast te worden aan de huidige wijze van publiceren in “Ons Voorgeslacht”. De auteur dient zich in dat geval te richten tot de redactie van HoGenDa.