10e penningkohieren van Z-H (Nationaal Archief, Staten van Holland 1445-1572)

De onderstaande lijst bevat in de eerste kolom de namen van de plaatsen binnen de grenzen van het huidige Zuid-Holland (met een enkele uitzondering), waarvan 10e penningkohieren bewaard zijn gebleven. De vrijwel alfabetische volgorde van de inventarislijst is aangehouden. Hierin zijn vaak buurtschappen met verschillende namen gecombineerd, zo is bijvoorbeeld Noorden vermeld onder Zevenhoven. De lijst is om die reden op plaatsnaam het eenvoudigst digitaal te doorzoeken.

De vijf volgende kolommen geven, per jaar dat een aanslag heeft plaatsgevonden, het inventarisnummer van het kohier, indien dat bewaard is gebleven. Kohieren waar wij een bewerking van hebben gevonden, of die nog in bewerking zijn, zijn gemerkt met een *. Een ~ betekent dat de bewerking niet is ingezien door de samenstellers van de lijst. De bewerkingen van veel kohieren zijn inmiddels afgerond en op Hogenda geplaatst, dus de weergave op deze lijst is niet geheel up-to-date. Zoek daarom in de database van Hogenda. U kunt daar het beste naar het tabblad bronnen gaan, een plaats kiezen en in de lijst die dan getoond wordt, naar de bron 10e penning kijken.

De kolom opmerkingen geeft de vindplaatsen aan van de bewerkte kohieren. In het geval de transcriptie niet integraal is wordt de aard van de bewerking aangegeven. Soms wordt een aspect van de bewerking genoemd, waar de opstellers van deze lijst bij toeval op stuitten. De bewerkingen zijn uiteraard niet integraal bezien. De gebruiker van deze Wegwijzer wordt – zoals altijd – aangeraden het origineel te raadplegen alvorens gegevens van een bewerking over te nemen voor eigen gebruik.

In de publicatie ‘De kohieren van de tiende penning in Holland, 1543-1564‘, door J.A.M.Y. Bos-Rops wordt een uitleg gegeven over de kohieren en is een lijst van kohieren opgenomen.

1543 1544 1553 1556 1561 Opmerkingen
De vrijwel alfabetische volgorde van de inventarislijst is aangehouden
St. Aachtenrecht, Woudharnasch, Hoogharnasch, Middelharnasch, Groeneveld 533 875 zie ook bij Woudharnasch
Aar (Ter), Hoef en Schoot 383 F.J.A.M. v.d. Helm (383)
Aarlanderveen 145 536 878 F.J.A.M. v.d. Helm (145)
Abbenbroek 146A 1194 S.M. Auwerda-Berghout (146A)
Abtsrecht 147 538 880 1195 A. van der Tuijn (147),  P. van der Hoeven (538, 880, 1195)
Achttienhoven 447
Adriaan Pietersambacht 148* 539 881 1196 OV 2012 blz. 103-105 T. Hokken en L.M. van der Hoeven
Akkersdijk en Vrouwenrecht 541 883 1198* P. van der Hoeven (541883,1198)
Akkooi/Ackoy 542* B. de Keijzer (dit kohier bevat geen namen van ingelanden) (Hogenda)
(Oud-)Alblas 543*~ 884*~ 1199* J.E. Heijns (1199, vrije bewerking, specificaties en heffingen ontbreken), in ‘Verpondingen en Heffingen in de Alblasserwaard’, Hist. Ver. West-Alblasserwaard te Alblasserdam, www.hv-wa.nl,  CD-rom, NA-Nadere Toegangen)
Alblasserdam 150* 544* 885* 1200* G. Ouweneel, Hist. Ver. West-Alblasserwaard, www.hv-wa.nl,  CD-rom; B. de Keijzer (150, 544, vrije [544 incomplete] bewerking, taxaties en heffingen ontbreken)
Albrandswaard 1545 545* 886 1201 A. van der Tuijn (1545, 886) B. de Keijzer (1201)
GAR toeg. 33.01 inv. 2107 v.d. Poest Clement 1936, bibl. OV
Alkemade 152 888 F.J.A.M. v.d. Helm (152) (CBG, NA-Nadere Toegangen)
Alphen 151 546 887 1202 F.J.A.M. v.d. Helm (151) (CBG, NA-Nadere Toegangen)
Ammersgravenland 153 448 549 890 1204
St. Anthoniepolder 156 553 893 1207
Arkel, Rietveld 157* 451 554 894 1208* B. de Keijzer (vrije bewerking, taxaties en heffingen ontbreken) (Hogenda)
Asperen 555 895 1209
Babberspolder 160* 559 898*~ 1213* A. vd Tuijn (160); OV 1990 blz. 539-542 A. Gordijn (ingekorte, vrije transcriptie, zonder vermelding van belastingheffing) (1213), bibl. OV (160, 898)
Barwoudswaarder 563 1216* N.P. den Hollander, OV 2011 blz. 424-431
Benthorn 164* 567 1218* F.J.A.M. v.d. Helm (164), CBG, NA-Nadere Toegangen; T. v.d. Vorm (1218) http://www.oudsoetermeer.nl/hgos/regio.html
Benthuizen 165* 568 903* 1219 F.J.A.M. v.d. Helm (165), CBG, NA-Nadere Toegangen; T. v.d. Vorm (903) http://www.oudsoetermeer.nl/hgos/regio.html
Bergambacht 166* 569* 904* 1220* C.C.J. Lans, NA-Nadere Toegangen, CD-rom (vrije bewerking, heffingen ontbreken)
Berkel 168* 571* 906* 1222* T. v.d. Vorm 2003 http://home.planet.nl/vorm/, NA-Nadere Toegangen (alle vier); F.J.A.M. v.d. Helm (168), CBG, NA-Nadere Toegangen
Berkenwoude 169* 573* 1224* C.C.J. Lans, NA-Nadere Toegangen, CD-rom (vrije bewerking, heffingen ontbreken)
Beukelsdijk, Bloemersdijk, Kool 170 908 1226
Biert 171
Biesland 577* 911* 1228* P. van der Hoeven
Bleiswijk 173* 579* 914 1231 A.M. Verbeek (173, 579 vrije bewerking, inleiding, taxaties en heffingen ontbreken, geen specificatie naar land van verschillende kwaliteit), kopieën van het origineel van 914 en 1231 zijn aanwezig op microfiches in de bibl. van OV
Bleskensgraaf 580 915* 1232* J.E. Heijns, (915 alleen Sevenhoeven, 1232, vrije bewerking, heffingen ontbreken, van 915 ontbreken ook de taxaties), in ‘Verpondingen en Heffingen in de Alblasserwaard’, Hist. Ver. West-Alblasserwaard te Alblasserdam, www.hv-wa.nl, CD-rom, NA-Nadere Toegangen),
Bloemendaal (bij Gouda) 916 1233 1233 alleen huizen (15 namen)
Bodegraven 174 581 917 1234
Bonaventura 918
Bonrepas, Vlist 175* 582* 919* C.C.J. Lans, CD-rom, NA-Nadere Toegangen (vrije bewerking, heffingen ontbreken)
Boskoop/ – en Reierskop 176 920 1235
Laag-Boskoop, Reierskop, Zuidwijk, Randenburg 177
Brabant, Spijkenisse 179
Brandwijk, Gijbeland 180* 584* 922* D.J. Stöver (180), in Kwartaalblad van de Hist. Ver. Binnenwaard jrg. 2002 pag. 51-57 en 87, Hist. Ver. Binnenwaard te Molenaarsgraaf, www.binnenwaard.nl; B. de Keijzer (584, vrije bewerking, taxaties en heffingen ontbreken), J.E. Heijns (922, vrije bewerking, inleiding en heffingen ontbreken), in ‘Verpondingen en Heffingen in de Alblasserwaard’, bij de Hist. Ver. West-Alblasserwaard te Alblasserdam, www.hv-wa.nl, CD-rom, NA-Nadere Toegangen)
Brielle 181* OV 1956 blz. 136-139, 1957 blz. 14-19, 57 en 113-114, 1958 blz. 11-12, 35, 55-57, 78 en 94-97 en 1959 blz. 33-40 en 48-50 C. Hoek (heffingen ontbreken)
Broek, Tuil en het Weegje 184 587 923
Charlois 186* GAR toeg. 33.01 inv. 2107 v.d. Poest Clement 1936 en OV 1962 blz. 333-343 C. Hoek
Cool, zie Beukelsdijk
Delft, Delfshaven 187* 590* 926* 1240* bibl. OV (187), OV 1962 blz. 231-250 C. Hoek (alleen Delfshaven, alle vier) (ingekorte transcriptie, datum en taxaties ontbreken) ; G. Verhoeven (187), CBG
Dirksland 189* M. Zaaijer C.B.zn (lijst van namen; landoppervlakte, taxaties en heffingen ontbreken, van de huizen wel de taxatiewaarden), in OV 1995 blz 490-493  zijn de taxatiewaarden van de huizen weggelaten)
Dorpambacht 192 594 930 1244
Dordrecht 191 593A/B 929 1243
Eikenduinen 197* 600* 934 1250 OV 2000 blz. 14-39 A.M. Verbeek (197, samenvatting op namen, belendingen en hoeveelheid land, taxaties en heffingen ontbreken); N.N. (600, origineel is verdwenen, afschrift in het GA Den Haag,  NA-Nadere Toegangen), kopieën van het origineel van 934 en 1250 zijn aanwezig op microfiches in de bibl. van OV
Friezekoop 201 938 1255
Geervliet 203* OV 1996 blz. 153-158 en OV 1997 blz. 333-338 S.M. Auwerda-Berghout
Gelkenes, Liesvelt 204 465 607 940 1257
Giessendam, Giesen Oudekerk 206* 610* 942* 1259* H.M. Kuypers
Giesen Nieuwkerk 611* 1260* H.M. Kuypers
Godschalksoord 945 1261
Goedereede 207* dit kohier betreft alleen huizen, M. Zaaijer C.B.zn in OV 1995 blz. 497-499 zijn de taxatiewaarden van de huizen weggelaten
Gorinchem 208 467 612 943 1262
Gouda 209 613 944
Gouderak 210* 614* C.C.J. Lans, NA-Nadere Toegangen, CD-rom (vrije bewerking, heffingen ontbreken)
Goudriaan 211 615* H.M. Kuypers
’s-Gravenambacht 213* GAR toeg. 33.01 inv. 2107 v.d. Poest Clement 1936 en OV 1962 blz. 333-343 C. Hoek
’s-Gravenzande 215* 618 948 1265 F.J.A.M. v.d. Helm (CBG, NA-Nadere Toegangen)
‘s-Gravenhage 219 469 622 1269
Haagambacht 197* 469 623 952 1270 OV 2000 blz. 14-39 A.M. Verbeek (197, zie onder Eikenduinen), kopieën van het origineel van 632, 952 en 1270 zijn aanwezig op microfiches in de bibl. van OV
Haastrecht 222* 625* C.C.J. Lans, NA-Nadere Toegangen, CD-rom (vrije bewerking, heffingen ontbreken)
Hardingsveld 223* 626* 955* 1273* J. Hartog, in Serie Hardinxveld tot 1670 deel I, bij de Geneal. Ver. “De Stamboom”, http://home.wanadoo.nl/kornblokland, NA-Nadere Toegangen
Hazerswoude 225* 470 957 F.J.A.M. v.d. Helm (CBG, NA-Nadere Toegangen)
Heenvliet 229* OV 2001 blz. 132-149 S.M. Auwerda-Berghout en fiches Streekarchief Voorne-Putten
’s-Heeraartsberg 230* 632* 961* C.C.J. Lans, NA-Nadere Toegangen, CD-rom (vrije bewerking, heffingen ontbreken)
Heerjansdam, Huich Pietersland 231 962 1278
Heinenoord 233 634 965 1280
Hekelingen, Friesland 234* OV 1996 blz. 643-646 S.J. Lems (afk. ‘s’ is solidus, maar niet in de betekenis van schelling of penning, maar van schelling of stuiver)
Hekendorp 235* 966* OV 2012 blz. 142-157 N.P. den Hollander (235), H.M. Kuypers (966)
Hendrik Ido Ambacht 237* 1282* OV 1979 blz. 299-305 en 1981 blz. 108 G.P. Alders, in bewerking (samenvatting op namen, belendingen en hoeveelheid land, taxaties en heffingen ontbreken) ; B. de Keijzer (vrije bewerking, taxaties ontbreken)
Herkingen 238* M. Zaaijer C.B.zn (specificatie en oppervlakte van land en heffingen ontbreken), in OV 1995 blz. 493-494 alleen lijst met namen
Heukelom 638* 968* 1285* B.J. de Groot (vrije bewerking, 638 taxaties en heffingen ontbreken, 968 alleen huizen, heffingen ontbreken, 1285 alleen lijst met namen) (van 968 bestaan 2 versies, de huizen beslaan 4 folio’s van in totaal 48 folio’s, folio 5 en 5v zijn in het origineel overgeslagen)
Hillegersberg 241* 641* 969 1287* OV 1998 blz 224-252 en 291-322 A. Gordijn (1287), in bewerking (241, 641) (ingekorte, vrije transcriptie, zonder vermelding van belastingheffing), een kopie van het origineel van 969 is aanwezig op microfiches in de bibl. van OV
Hillegom, Vennep, Groot-  en Kleinburggravenveen 242 476 642 970
Hodenpijl 244* 644* 972* 1289* P. van der Hoeven (244, 644 en 972), OV 1996 blz. 159-172 C.F. Kwakkelstein en I. Vellekoop (1289)
Hof van Delft 245* 646* 974* 1291* P. van der Hoeven (245, 646 en 974), C.F. Kwakkelstein en I. Vellekoop (1291)
Hofwegen 1292
Honselersdijk 246 975 1293
Honterland 247 647 976 1294
Hoogblokland 248 478 648 977* 1295 A.I. Grabowsky (vrije bewerking, taxaties en heffingen ontbreken)
Hoogeban 249* 649* 978* 1296* P. van der Hoeven (249, 649 en 978), OV 1990 blz. 526-535 A. Gordijn (1296, ingekorte, vrije transcriptie, zonder vermelding van belastingheffing)
Hoogeveen (Rijnland) 650 980 1297 kopieën van het origineel van 650 en 1297 zijn aanwezig op microfiches in de bibl. van OV
Hoogeveen (Schieland/Delfland) 250* 651 979 1298 OV 2003 blz. 75-81 F.J.A.M. vd Helm (250, CBG, NA-Nadere Toegangen), kopieën van het origineel van 651, 979 en 1298 zijn aanwezig op microfiches in de bibl. van OV
Hoogmade 252* 983 1301 F.J.A.M. v.d. Helm (CBG, NA-Nadere Toegangen)
Hoogvliet, zie Oudevliet
Hoornaar 254* 479* 656* 986* 1304* H.M. Kuypers
Jacobswoude en Esselijkerwoude 257* 659 988 1307 F.J.A.M. v.d. Helm (CBG, NA-Nadere Toegangen)
Kapelle a/d IJssel 260* 664* 993 1310* B. de Keijzer (260 en 664) (vrije bewerking, taxaties en heffingen ontbreken), A.M. Verbeek (1310) (vrije bewerking, taxaties en heffingen ontbreken)
Katendrecht 263* OV 1997 blz. 697-698 K.J. Slijkerman (deels vrije bewerking, taxaties ontbreken)
Katwijk binnen/a/d Rijn 390* 667 995 1312 OV 2004 blz. 11-27 F.J.A.M. v.d. Helm (CBG) (390); D. Parlevliet (390) http://home.tiscali.nl/dparlevl/boek/boek3.htm; kopieën van het origineel van 667, 995 en 1312 zijn aanwezig op microfiches in de bibl. van OV
Katwijk aan Zee 390* 668 996 1313 OV 2004 blz. 11-27 F.J.A.M. v.d. Helm (CBG) (390); D. Parlevliet (390) http://home.tiscali.nl/dparlevl/boek/boek3.htm; kopieën van het origineel van 668, 996 en 1313 zijn aanwezig op microfiches in de bibl. van OV
Ketel 265* 670* 998* 1315* OV 1983 blz. 249-251 (265) en 1981 blz. 317-340 (1315) A. Gordijn (ingekorte, vrije transcriptie, taxaties en specificatie naar kwaliteit van verschillend land ontbreken;  P. van der Hoeven ( 670 en 998)
Kijfhoek 266* 1316* OV 1997 blz. 404-408 K.J. Slijkerman (inleiding en tekst niet compleet, taxaties ontbreken)
Korendijk 268
Koudekerk 252* 672 1000 1317 F.J.A.M. v.d. Helm (CBG, NA-Nadere Toegangen)
Kralingen 269*~ 673 1001 1319* OV 1970 blz. 163-171 A.M. Verbeek (1319)
Kralingerpolder 1002* C.C.J. Lans, NA-Nadere Toegangen, CD-rom (vrije bewerking, heffingen ontbreken)
Krimpen a/d Lek 270* 1320* C.C.J. Lans, NA-Nadere Toegangen, CD-rom (vrije bewerking, heffingen ontbreken)
Krimpen a/d IJssel 674* 1003* 1321* C.C.J. Lans, NA-Nadere Toegangen, CD-rom (vrije bewerking, heffingen ontbreken)
Kromstrijen, Strienemonde, Groep 675 1004 1322
Laagblokland 676 1324* J.E. Heijns, in ‘Verpondingen en Heffingen in de Alblasserwaard’, Hist. Ver. West-Alblasserwaard te Alblasserdam, www.hv-wa.nl, CD-rom, NA-Nadere Toegangen (vrije bewerking, inleiding, specificaties en heffingen ontbreken)
Leerbroek, Reierskop 274* 485 680 1010 1329* B. de  Keijzer (vrije bewerking, taxaties en heffingen ontbreken)
Leerdam 681* Van stad en graafschap Leerdam 1984 blz. 13-15 R. v.d. Berg; B. de Keijzer
Leiden 275* 682 1011 1330* A. v.d. Tuijn (275); D.J. Noordam, http://www.janvanhout.nl/index.htm (1330)
Leiderdorp 276* 683* 1012* 1331* A. v.d. Tuijn (276); H. v.d. Waag (1331)
Leimuiden 277 684 1013 1332
Lekkerkerk 278* 685* 1014* 1333* C.C.J. Lans, NA-Nadere Toegangen (vrije bewerking, heffingen ontbreken)
De Lier 279 1015 1334 Uit het Lierse verleden 1 1978 blz. 36-43 K.F. van Dijk (in Westlands Museum, Honselersdijk). OV 2017 blz. 139-148 Krijn van Dijk (279).
OV 2018 blz. 94-123 Krijn van Dijk en Pieter van der Hoeven (1334)
De Linde (Riederwaard) 687 1017 1336
Lisse 282* 486 688 1019 F.J.A.M. v.d. Helm (CBG)
Lokhorsterland 285* GAR toeg. 33.01 inv. 2107 v.d. Poest Clement 1936, OV 2008 blz 296-297 K.J. Slijkerman
St. Maartensrecht 288* 1023* 1341* OV 1996 blz. 436-440 C.F. Kwakkelstein en I. Vellekoop (1341), OV 2007 blz. 253-258 T. Hokken en H.M. Kuypers (288), OV 2008 blz. 81-87 H.M. Kuypers en T. Hokken (1023)
Maasdam 1024 1342
Maasland (w.o. Maassluis) 289 (*) 693 (*) 1025 (*) 1343 (*) OV 1992 blz. 534-540 A. Brouwer en I. Vellekoop (alleen Maassluis, alle vier), Ary Dijkshoorn, Frieda Koppert en Piet uit Beijerse (289, 693, 1025 en 1343, alleen Maasland)
Middelburg 698 1029 1348
Middelharnis 294* OV 1996 blz. 614-616 M. Zaaijer C.B.zn (betreft een index op voorkomende personen)
Middelkoop 295* 699* 1349* B. de Keijzer (vrije bewerking, taxaties en heffingen ontbreken; in 699 slechts enkele namen van ambtsdragers genoemd)
Mijnsheerenland, Moerkerken 298*~ 702*~ 1032*~ 1352 OV 2008 blz. 361-369 (702, alleen het Nieuweland), OV 2009 blz. 349-369 (298) L. Helms van Eis
Molenaarsgraaf 300* 703 1033 1353* J.E. Heijns, in ‘Verpondingen en Heffingen in de Alblasserwaard’, Hist. Ver. West-Alblasserwaard te Alblasserdam, www.hv-wa.nl, CD-rom, NA-Nadere Toegangen (vrije, complete bewerking)
Monster, Terheiden 302 493 705(*) 1034(*) 1355(*) R.A. v.d. Spiegel (alleen Terheiden), J.C. Voorberg (Hist. Arch. Westland te Naaldwijk, 1355)
Moordrecht 303* 706 1356 F.J.A.M. v.d. Helm (CBG, NA-Nadere Toegangen)
Naaldwijk 306* 709 1037 1358* F.J.A.M. v.d. Helm (CBG, NA-Nadere Toegangen, 306), J. Emmens (Hist. Arch. Westland te Naaldwijk, 1358)
Nieuwenhoorn 310* OV 1999 blz. 111-120 S.M. Auwerda-Berghout
Nieuwerkerk a/d IJssel 312* 1041 1362* OV 1970 blz. 137-146 A.M. Verbeek (vrije bewerking, inleiding, specificaties, taxaties en heffingen ontbreken)
Nieuweveen 313* 713A/719 1043* 1364* F.J.A.M. v.d. Helm (313 en 1043)(CBG, NA-Nadere Toegangen), kopieën van het origineel van 313 en 1364 zijn aanwezig op microfiches in de bibl. van OV, B.C.J. van Velthoven (1364)
Nieuwhellevoet 314
Nieuwkoop 315 714 1044 1365
Nieuwland 497* 715 1045 1366 B. de Keijzer (vrije bewerking, taxaties en heffingen ontbreken)
Nieuwlekkerkerk/land 316* 716* B. de Keijzer (integrale transcriptie)
Nieuwmatenesse 717 1046* 1362 OV 1990 blz. 542-545 A. Gordijn (ingekorte, vrije transcriptie, zonder vermelding van belastingheffing)
Nieuwpoort 718(*) 1047(*) 1367(*) OV 1997 blz. 192-206, S.M. Auwerda-Berghout (in 1553 een los blad, dat een oudere, onvolledige (klad?)versie is)
Nieuwveen 317 1048* 1368 F.J.A.M. v.d. Helm (CBG, NA-Nadere Toegangen)
Noosvelt en ’t Oudelandt onder Woerden 1369
Noordeloos 318 720 1049 1370* A.I. Grabowsky (vrije bewerking, taxaties en heffingen ontbreken)
Noordwijk 320* 498* 722* 1051* 1372* H.A. Schelvis
Noordwijkerhout 321* 499* 723* 1052* 1373* H.A. Schelvis (alle 5 kohiers), OV 1994 blz. 148-152 G. de Moor (321, vrije, onvolledige bewerking, taxaties en specificatie van verschillend land ontbreken), (723, vrije bewerking, heffingen ontbreken)
Nootdorp 250* 724 1053 1374 OV 2003 blz. 75-81 F.J.A.M. v.d. Helm (250, CBG, NA-Nadere Toegangen), kopieën van het origineel van 724 (alleen correcties, slechts een enkele naam genoemd), 1053 en 1374 zijn aanwezig op microfiches in de bibl. van OV
Oegstgeest 322* 726* 1055* 1376*
Ooltgensplaat 323* M. Zaaijer C.B.zn (specificatie en oppervlakte van land en heffingen ontbreken), in OV 1995 blz 494-497 alleen lijst met namen
Oostbarendrecht 324* 561 1057 1378 OV 2011 blz 227-231 T. Hokken
Oostbroek, Smalland 325
Oosterwijk, Kedichem 326* 500 730 1059 1381 B. de Keijzer (vrije bewerking, taxaties [behalve van de werven en huizen] en heffingen ontbreken)
Oostvoorne 327
Oostzomerland (van Heinenoord) 1384
Ottoland 737 1064
Heer-Oudelandsambacht 333* OV 1997 blz 618-619 K.J. Slijkerman (niet geheel compleet); B. de Keijzer (vrije bewerking, taxaties ontbreken)
Oudenhoorn 334* OV 1999 blz 151-164 S.M. Auwerda-Berghout
Ouderkerk a/d IJssel 337* 741* 1069* 1392* in bewerking en C.C.J. Lans, NA-Nadere Toegangen, CD-rom (vrije bewerking, heffingen ontbreken)
Oudetonge 338
Oudevliet (= Hoogvliet) 339* GAR toeg. 33.01 inv. 2107 v.d. Poest Clement 1936 en OV 1989 blz 179-182 S.J. Lems en L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn (ponden van XL gr., gr. staat voor groten, niet voor gram)
Oudmatenesse 343 746 1072* 1395 OV 1990 blz 536-539 A. Gordijn (ingekorte, vrije transcriptie, zonder vermelding van belastingheffing)
Oudshoorn, Gnephoek 344* 747 1073 1396 F.J.A.M. v.d. Helm (CBG, NA-Nadere Toegangen)
Oudstrijen 1397
Overschie 345* 748* 1074* 1398* P. van der Hoeven (345, 748, 1074), Bijlage bij het Volkskundig Bulletin 8 (1982) blz 1-49 J.J. Voskuil (vrije bewerking, bibl. OV, CBG, bibliotheek van het GAR, 1398)
Papendrecht 750 1400
Pendrecht 1076* 1401* GAR toeg. 33.01 inv. 2107 v.d. Poest Clement 1936, bibl. OV
Pernis 346* GAR toeg. 33.01 inv. 2107 v.d. Poest Clement 1936 en OV 1996 blz 64-65 K.J. Slijkerman (deels vrije bewerking)
Peursum 751* 1077* J. Kooijman, in ‘De Kroniek van Peursum’, pag. 36-46, bij de Geschiedk. Ver. Giessenburg en Schelluinen te Giessenburg, secretariaat,geschiedk.vereniging@hetnet.nl
Piershil 347
Pijnacker 348* 752* 1078* 1402* F.J.A.M. v.d. Helm (348) (CBG, NA-Nadere Toegangen), P. van der Hoeven (752, 1078, 1402)
Poortland (bij Delft) 349* 755* 1079* 1403* P. van der Hoeven
Poortugaal 350* GAR toeg. 33.01 inv. 2107 v.d. Poest Clement 1936 en OV 1960 blz 114-117 en OV 1961 blz 7-10 C. Hoek
Puttershoek 757 1080*~ 1404*~ L. Helms van Eis (1404), fiches Heinenoord (1080 en 1404)
Reewijk, Tempel 372 1082 1407
Ridderkerk 354* 760* 1083* 1408* A.M. Verbeek, bibliotheek OV
Rietveld, de Bree 563 1409* Greet van Stavel, RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
Rijnsaterwoude 355 761 1084 1411
Rijnsburg 762* 1085* 1412* J.B. Glasbergen, ‘Belastingkohieren als bronnen voor genealogisch onderzoek te Rijnsburg’, 1993, bibl. OV, CBG (heffingen ontbreken), http://www.oudeberoepsnamen.nl/genealogie/rbginh.html
Rijsoord, Strevelshoek 1086 1413* OV 1981 blz 97-108 G.P.Alders (samenvatting op namen, belendingen en hoeveelheid land, taxaties en heffingen ontbreken)
Rijswijk 356* 764* 1087* 1414* W.J. Diepeveen, ‘De welvaart van het ambacht Rijswijk in het midden van de zestiende eeuw’ in jrbk Hist. Ver. Rijswijk 1998 blz 124-158, CBG (alfabetische lijst op voornamen van de gebruiker, vergelijkend over de vier kohieren, taxaties en heffingen ontbreken), B. de Keijzer (356), A. Gordijn en bibl. OV (1414)
Rockanje 357
R(h)oon 765* 1088* 1415* GAR toeg. 33.01 inv. 2107 vd Poest Clement 1936, bibl. OV(1415)
Rotterdam 766*~ 1089 1416* bibl. OV (766), OV 1985 blz 253-315 A.M. Verbeek (1416)
Ruibroek 358 767 1089
Ruiven 359* 1090* 1417* OV 1986 blz 567-570 A. Gordijn (1417, ingekorte, vrije transcriptie, zonder vermelding van belastingheffing), P. van der Hoeven (359, 1090)
Sassenheim 360 509 768 1091
Schelluinen 511A* en 511B* 772 1423* B. de Keijzer (vrije bewerking, taxaties en heffingen ontbreken)
Scheveningen 367 775 1098* 1426 R. Houben (1098), http://www.stamboomplein.nl/nl_scheveningen_1556_toelichting.htmkopieën van het origineel van 367, 775 en 1426 zijn aanwezig op microfiches in de bibl. van OV
Schiebroek 368 776 1099 1427
Schiedam 777* 1100* 1428* bibl. OV (777, 1100, 1428), OV 1990 blz 495-517 A.C. de Voogd van der Straaten (1428) (heffingen ontbreken), A. v.d. Tuijn (777, 1100, 1428)
Schoonderloo 369 778 1101 1430* OV 1994 blz 435-443 A. Gordijn (ingekorte, vrije transcriptie, zonder vermelding van belastingheffing)
Schoonhoven 370* 779* 1102* 1431* C.C.J. Lans, NA-Nadere Toegangen (vrije bewerking, heffingen ontbreken, in 1543 ontbreken ook de straatnamen)
Sliedrecht 785* 1108* J. Hartog, in Serie Sliedrecht deel 14, bij Geneal. Ver. “De Stamboom”, http://home.wanadoo.nl/kornblokland; J.E. Heijns (785, vrije complete bewerking), in ‘Verpondingen en Heffingen in de Alblasserwaard’, Hist. Ver. West-Alblasserwaard te Alblasserdam, www.hv-wa.nl, CD-rom, NA-Nadere Toegangen
Slingeland (Neder-) 786* 1109* 1436* H.M. Kuypers
Sluipwijk 372 787 1111 1438
Snel, Middelland 1439
Spaland 373* 790* 1113* 1441* P. van der Hoeven (373, 790 en 1113), OV 1981 blz 57-61 A. Gordijn, in bewerking (ingekorte, vrije transcriptie, zonder vermelding van belastingheffing)
Spijk Nedereinde 792* 1115* 1443* A.I. Grabowsky (vrije bewerking, taxaties en heffingen ontbreken)
Spijk Overeinde 793* B. de Keijzer (dit kohier bevat geen namen van ingelanden)
Stad aan´t Haringvliet 376
Stein 377 795
Stolwijk 378* 796*/797* 1116*/1117* 1445* C.C.J. Lans, NA-Nadere Toegangen, CD-rom (vrije bewerking, heffingen ontbreken)
Stompwijk, Wilsveen, Teilingerbroek 379* 514 798 1118* 1446* OV 2001 blz 584-628 F.J.A.M. v.d. Helm (379, NA-Nadere Toegangen) en F.J.A.M. v.d. Helm (1118 en 1446, (CBG, NA-Nadere Toegangen)); A. v.d. Tuijn (379), bibl. OV (379), een kopie van het origineel van 798 is aanwezig op microfiches in de bibl. van OV
Streefkerk 380* 799* 1119* 1447* OV 1994 blz 37-82 B.J. van Es en B. de Keijzer (vrije bewerking, heffingen ontbreken)
Strijen 381* 1120 OV 1995 blz 382-387 K.J. Slijkerman (inleiding en tekst niet compleet, foliering is paginering en folio 2 ontbreekt [6 namen met 13 percelen])
Ter Aar, Hoef, Schoot 383* 515 800 1121 1449 OV 2004 blz 211-231 F.J.A.M. vd Helm (CBG)
Uiterbuurt 387 1048
Valkenburg, 390* 1128 1455 OV 2004 blz 11-27 v.d. Helm (CBG); kopieën van het origineel van 1128 en 1455 zijn aanwezig op microfiches in de bibl. van OV
Vierpolders 395
Vlaardingen 812*~ 1135 1460* (OV 1989 blz 207-220 A.M. Verbeek (1460)
Vlaardingerambacht 396* 813* 1136* 1461* OV 1986 blz 460-507 A.M. Verbeek (1461), A. v.d. Tuijn (813 en 1136), bibl. OV (396)
Vliet 815* C.H. van Wijngaarden
Voorburg 398 521* OV 1975 blz 265-268 A. Gordijn (521, ingekorte, vrije transcriptie, zonder vermelding van belastingheffing), een kopie van het origineel van 398 is aanwezig op microfiches in de bibl. van OV
Voorhout 522 817 1139* G. de Moor (vrije bewerking, heffingen ontbreken)
Voorschoten 399* 818 1140 1464 F.J.A.M. vd Helm (399, CBG, NA-Nadere Toegangen), kopieën van het origineel van 818, 1140 en 1464 zijn aanwezig op microfiches in de bibl. van OV
Vrijenban 400* 819* 1141* 1465* P. van der Hoeven, OV 2008 blz 389-401 (400)
Vrijhoef (bij Gouda) 1466
Vrouwenrecht 401
Waarder 402* 820 1142 1467 N.P. den Hollander, OV 2010 blz 509-523
Waddinxveen 164* 523 822 1143 1468 F.J.A.M. v.d. Helm (CBG, NA-Nadere Toegangen)
Warmond 403* 823* 1145* 1470*
Wassenaar 404A* 524* 825* 1147* 1472* R.A. vd Spiegel
Wateringen 525* 826 1473 F.J.A.M. v.d. Helm (CBG, NA-Nadere Toegangen)
Westbarendrecht 561 1151 1378
Westenrijk 406* OV 1996 blz 108-118 S.M. Auwerda-Berghout
Westmaas 408*~ 832 1478 fiches Heinenoord
Westmaasnieuwland 1153
Wijngaarden 413 1160 1485* J.E. Heijns, in ‘Verpondingen en Heffingen in de Alblasserwaard’, Hist. Ver. West-Alblasserwaard te Alblasserdam, www.hv-wa.nl, CD-rom, NA-Nadere Toegangen (vrije, complete bewerking)
Wildevenen, Dirck Jacobsz venen 1161 1486 een kopie van het origineel van 1486 is aanwezig op microfiches in de bibl. van OV
Willens, Korthaarlem 377 838 1318
Woerden 415 841 1164 1369
Woudharnasch (Woud ‘t) 418 533 875 1491* OV 1996 blz 197-212 C.F. Kwakkelstein en I. Vellekoop. OV 2015 blz. 129-132 P. van der Hoeven (418)
Oost- en West-IJsselmonde 845* 1167 1492/1493 K.J. Slijkerman (alleen West-IJsselmonde, bewerking, taxaties en heffingen ontbreken)
Zandambacht 847 1494
Zegwaart 419* 1169* 1495* F.J.A.M. v.d. Helm (419, (CBG, NA-Nadere Toegangen);R. Grootveld (419); L. van Asperen (1169, 1495), CBG (419) http://www.oudsoetermeer.nl/hgos/regio.html
Zevenhoven, Noorden 422* 851 1171 1498 F.J.A.M. v.d. Helm (CBG, NA-Nadere Toegangen)
Zevenhuizen 423* 852 1172 1499* A.M. Verbeek (vrije bewerking, taxaties en heffingen ontbreken); van inv. nr.  1499 bestaan 2 versies, die niet geheel aan elkaar gelijk zijn; de originele versie is bewerkt door A.M. Verbeek, de ‘kladversie’ door B. de Keijzer (vrije bewerking, taxaties en heffingen ontbreken), kopieën van het origineel van 852 en 1172 zijn aanwezig op microfiches in de bibl. van OV
Zoetermeer 424* 853* 1173* 1500* F.J.A.M. v.d. Helm (424, NA-Nadere Toegangen); R. Grootveld (424); L. van Asperen (853,1173, 1500), CBG (424) http://www.oudsoetermeer.nl/hgos/regio.html
Zoeterwoude 425* 854* 1174* 1501 OV 2002 blz. 57-92 F.J.A.M. v.d. Helm (425, (CBG, NA-Nadere Toegangen, bibl. OV)); A. v.d. Tuijn (425, 854 en 1174), een kopie van het origineel van 1501 is aanwezig op microfiches in de bibl. van OV
Zomerland, Groot- en Klein- 855 965
Zouteveen 426* 856* 1175 1502* P. van der Hoeven (426), in bewerking (856), Holland 1977 blz 148-150 J. Ham (1502) (vrije bewerking van ca de helft van het kohier, heffingen ontbreken; er zijn overigens 2 niet identieke versies van dit kohier
Zuidbroek 427
Zwammerdam 431* 861 1180 1507 F.J.A.M. v.d. Helm (CBG, NA-Nadere Toegangen)
Zwartewaal 432