Hollandse Bronnen 1

Hollandse Bronnen deel 1 is verschenen in 2006: Schoorsteengelden te Ridderkerk 1638 – 1644 – 1665 en Kohier van Huishoudingen te Ridderkerk 1680, door T. Hokken.

Ga naar HB 1