Utrechtse parentelen

Ga naar de afzonderlijke delen:


Deel 1

 • Parenteel Luytgen Woutersz.
 • Parenteel Cornelis Jacobsz. Kemp te Blokland
 • Parenteel Cornelis Claesz., schout van Benschop
 • Parentelen Alpher Reijersz. en Jan van Oostrum

Deel 2

 • Parenteel Van Eyndoven (Utrecht – Culemborg – Wijk bij Duurstede)
 • Parenteel Gherit Aerntsz. Coern en Clemense Egbertsdr. (van de Pol)

Deel 3

 • De nakomelingen van de Utrechtse kunstschilder Jan van Scorel (1495-1562)
 • Drie Vleutense schouten en hun nageslacht

Deel 4

 • Parenteel (De) Berger – Plomp
 • De Goyer: een libertijns regentengeslacht uit Utrecht
 • Parenteel Van Rijn – Harmelen, Odijk, Vleuten

Deel 5

 • Parenteel Vosch (Vosch van Avesaet) afkomstig uit Wijk bij Duurstede
 • Parenteel Pauw
 • Nakomelingen van een Maarsbergse boer

Deel 6

 • De parenteel van Gijsbert van Langerak
 • Parenteel van Claes Kemp in Vianen, 1500-1650

Deel 7

 • De nakomelingen van Aernt Ram en zeven Jutphase kastelen
 • Parenteel van Peter Petersz. van Westrenen en Neeltgen Jacobsdr. de Swart
 • Parenteel van IJsbrant IJsbrantsz. (van Diemen)

Deel 8

 • De parenteel van Eerst van Royen en zijn zeven zonen

De genealogische reeks Utrechtse parentelen is in 2010 begonnen; een keur aan genealogen – de Werkgroep Utrechtse parentelen – heeft hieraan meegewerkt.

De werkgroep had hier een aantal doelstellingen op het oog:

 1. een platform bieden voor de publicatie van grote genealogische werkstukken,
 2. samenwerking stimuleren,
 3. beginnende genealogen op weg helpen door te laten zien hoe je met genealogisch onderzoek vóór 1650 stappen kunt zetten,
 4. twee genealogen ‘in hart en nieren’, te weten Marcel Kemp en Nico Plomp, in het zonnetje zetten.

Met de afronding van dit achtste deel, zijn er in de reeks 23 parentelen gepubliceerd en zijn ruim 5000 gezinnen voor 1650 in beeld gebracht, mét biografische gegevens.
De reeks kon worden uitgegeven dankzij de financiële steun van een reeks subsidiënten. Veel delen van de reeks ontvingen steun van het Fonds C. en A. Bothof, de Jacobs-Schumacher Stichting, het KF Hein Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting Nederland’s Patriciaat. ‘Ons Voorgeslacht’ is deze fondsen zeer erkentelijk: zonder hun steun had de reeks Utrechtse parentelen niet gerealiseerd kunnen worden.