Juridisch compendium


PRACTISYNS
WOORDENBOEKJE
OF
V E R Z A M E L I N G
VAN MEEST ALLE
D E  W O O R D E N
I N  D E
R E C H T S K U N D E
GEBRUIKELYK

Te DORDRECHT

By AB. BLUSSÉ EN ZOON

1785

bewerking

C. OnclinHistorische en geneaogische werkgroep voor de Betuwe en Bommelerwaard

Bewerkt naar een kopie ter beschikking gesteld door het Streekarchief Tiel1993