Hollandse parentelen

De genealogische reeks Hollandse parentelen is in 2017 begonnen; een keur aan genealogen – de Werkgroep Hollandse parentelen – werkt hieraan mee.

De reeks kon worden uitgegeven dankzij de financiële steun van een reeks subsidiënten. Veel delen van de reeks ontvingen steun van het Fonds C. en A. Bothof, het Regionaal Archief Gorinchem, en de Stichting Carstijns Capellerije te Hoorn. ‘Ons Voorgeslacht’ is deze fondsen zeer erkentelijk: zonder hun steun had de reeks Hollandse parentelen niet gerealiseerd kunnen worden.