Hollandse parentelen 1

Hollandse parentelen deel 1 is verschenen in 2017.

Ga naar parenteel 1

Aanvullingen en correcties worden jaarlijks gepubliceerd. Daarnaast zullen ze ieder jaar ook toegevoegd worden aan dit overzicht. De bladzijde- en generatienummers in de aanvullingen verwijzen naar de oorspronkelijke parentelen, tenzij anders vermeld.

Inhoud:

De parenteel van Jacob Arentsz., Smid te Schiedam, door Anthonius van der Tuijn en Henk van dern Waag, m.m.v. Paul Flippo en Gerard de Puij.

Aanvullingen en correcties Hollandse parentelen 1. Parenteel van Jacob Arentsz., smid te Schiedam (15e eeuw), December 2020.