Hollandse biografie: Heim, Anthony van der (1693-1746)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal en H.M. Morien laatst bewerkt: 30 - 01 - 2013 Bladzijde 1 van 2 Heim, Mr. Anthony van der , geb. Den Haag 29 november 1693, ged. Den Haag (Nieuwe kerk) 1 december 1693, ingeschreven als student in de rechten te Leiden 25 april 1709, geprom ov eerd e ald. 28 de cember 171 1 , 1710 - 1727, griffier Leen - en Registerkamer van Holland en West - Friesland 1710 - 1727, secre...


Openen = klikken