Hollandse biografie: Tronchet, Daniel (1721-1811)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.M. Morien en H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 18 - 05 - 2012 Tronchet, Dani?l , ged. Delft 9 april 1721, praktiserend chi r u r gijn te Delft vanaf 1749, won end aan de Voorstraat op de hoek van de Baljuwsteeg gulden per jaar, Stads - en Gasthuischirurgijn 1787, chirurgijn bij de lakenwevers 1787, aangesteld als examinator van het chirurgijnsgilde 179 0 - 1811, Hillegonda Venebos. Hij staat afgebeeld op het schilderij "De anatomische les van Dr. Th...


Openen = klikken