Familiewapen: Eis, van 01

Gegevens
 • gedeeld: I in goud een uitgerukte groene heester; II geruit van zilver en blauw
 • halfaanziende steekhelm.
 • groen en goud.
 • een groen blad van de heester tussen een gesloten zilveren vlucht.
 • groen, gevoerd van goud.
 • Dit wapen werd gevoerd door Jan Jacobsz. van Heijssen alias Pentionaris, landbouwer en heemraad (1594-1599) van de polder het Oudeland van Moerkerken, wonend aan de Blaakse dijk te Mijnsheerenland, achterkleinzoon van de stamvader en voorvader van de aanvrager.
  Geregistreerd op verzoek van de heer drs. J.H. van Eis, wonende te Breezand, voor alle naamdragende nakomelingen van Bastiaen Jansz. van Eis (Eijsden), ged. Zuidland 26 mei 1765, overl. Vierpolders 17 maart 1843.
  De aanvrager stamt af van Cornelis Jansz., landbouwer te Mijnsheerenland in het Oudeland van Moerkerken, overl. vóór 1554, zoon van Jan Cornelisz.
  Hij was gehuwd met Baertgen Jacobsdr.

  Registratie nr. 2011-0111
  Rotterdam, 10 maart 2011