Familiewapen: Visscher 03

Gegevens
 • in zilver een zwarte ploeg vergezeld beneden van een verlaagd schild met golvende bovenrand, beladen met een zilveren vis in een gouden net.
 • aanziend.
 • blauw en zilver.
 • vier gebladerde lisdodden van natuurlijke kleur.
 • blauw, gevoerd van zilver.
 • Dit wapen is in 2010 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van de heer E.C.J. Visscher, wonende te Steenwijk, voor de stamvader en al zijn naamdragende nakomelingen.
  De aanvrager stamt af van Jan Visscher (Visser), die huwde 1e Zwolle 1 december 1721 met Catrina Westerveld, begr. aldaar 11 december 1722; hij huwde 2e Zwolle 8 mei 1724 met Stijntjen Dirks (Dijks, Dijkes).
  De aanvrager stamt uit het tweede huwelijk.

  Registratie nr. 2010-0088
  Rotterdam, 16 oktober 2010