Familiewapen: Jorg 01

Gegevens
  • in zwart een gouden leeuw houdende een blauwe rijksappel, goud omgord en dubbel herkruist en in een blauw schildhoofd drie gouden sterren.
  • halfaanziend.
  • blauw en goud.
  • de leeuw van het schild met rijksappel, uitkomend.
  • blauw, gevoerd goud.
  • Dit wapen is in 2007 getekend door H.K. Nagtegaal in opdracht van de heer H.H.N.J. Jorg uit Amersfoort.