Familiewapen: Hoven, van 01

Gegevens
  • in goud drie zwarte leeuwenkoppen, rood getongd.
  • zwart, gevoerd van goud.
  • Gillis van Hoven
    Raad 1729-1748, schepen 1728 van Amsterdam.1,2

    1. G.A. Amsterdam, Wapenboek zonder titel en auteur, geschonken door Van Asch van Wijck, nr. 5015.
    2. S.A. Amsterdam, Naamen en Wapenen van de Edele Heeren Bailliuwen van Amstelland, sedert 1333. Mitgaders van de Edele Groot Achtbaare Heeren Burgermeesteren, Scheepenen en Raden der Stad Amsterdam 1578-1791.