Familiewapen: Gosman 01

Gegevens
 • in zilver een gans met omgewende kop en opgeheven vleugels van natuurlijke kleur, gaande over een rood schuinkruis.
 • halfaanziende steekhelm.
 • rood en zilver.
 • de gans van het schild.
 • rood, gevoerd van zilver.
 • Dit wapen is in 2009 ontworpen door H.K. Nagtegaal.
  Geregistreerd op verzoek van de heer A.M. Gosman, wonende te Wormer, voor alle naamdragende nakomelingen van de Joannis Gerardi Goesman, de stamvader.
  De aanvrager stamt af van Joannis Gerardi Goesman, gehuwd met Anna Catharina Frerckers. Hun zoon Joannes Henricus Goesman, ged. Ankum ( D) 17 december 1760, wonende te Kettenkamp (parochie Ankum), huwde Ankum 30 juni 1799 met Anne Marie Tecker (Teeker).
  Hun zoon Heinrich Gerhard Gossmann vestigde zich vóór 1838 te Vianen.

  Registratie nr. 2009-0047
  Rotterdam, 27 december 2009