Bron: Leiden

Gegevens
Plaats/Streek:Leiden
Periode/jaartal:1418
Bron type:Oud rechterlijk archief
Omschrijving:Nationaal Archief ’s-Gravenhage, handschriften derde afdeling, toegangsnummer 3.22.01.01, inventarisnummer 247.38. Akte verleden voor het gerecht van Leiden waarbij de erfgenamen van Jan die Ledighe afstand doen van hun rechten op de erfenis, d.d. 1418.
Auteur(s):Tuijn, A. van der
PDF-bestand

Openen = klikken