Alfabet W

Waardeeren schatten
Willige Condemnatie een vonnisse op de overgifte van partyen ten wederzyden onwederroepelyk gedaan
Willig Decreet overdracht van verkocht goed die (na voorgaande dagvaardinge van dengeene die het aangaan mag) het Hof doet van de verkooper op den kooper met uitsluitinge van alle anderen die daar op aantaal zouden mogen hebben
Wispeltuurig ongestadig
Wispeltuurigheid ongestadigheid