Alfabet U

Ubi waar
Ubiquiteit over alheid
Ulcimo ten laatsten
Umbrage schaduwe
Umbrageeren beschaduwen
Umbrageering beschaduwt
Unanimiteit eenmoedigheid
Unie eenigheid, vereeniging
Unieeren vereenigen
Uniform eenvormig, eengedaantig
Uniformiteit eenvormigheid
Universaliteit algemeenheid
Universeel algemeen
Universiteit landschool hoogeschool, gemeenschool
Urbaan deftig, burgerachtig, beleeft, algemeenheid
Urbaniteit deftigheid, burgerlykheid
Urgeeren dringen, dwingen, voorwenden, aandringen, op aan staan
Urinaal pisglas
Urine pisse
Usantie/Usage gebruik
Useeren gebruiken, doen
Usufructuaris vrugtgebruiker, lyftochtenaar, vrugttrekker
Usufruct lyftocht, vrucht gebruik, bezitneeming, inneming
Usucapio verjaaring
Usurpeeren bezit nemen, gebruiken, innemen tegens recht en reden
Usus gebruik
Usure woeker
Usurpateur bezitter tegens recht, innemer
Util/Utyl profytelyk, voordeelig
Utiliteit profyt, nut