Hollandse biografie: Versijden, Johan Jaspersz. (1643-1670)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal en H.M. Morien laatst bewerkt: 21 - 06 - 2013 Versijden Verzijde , Mr. Johann Jasper , advocaat, raad ter admiraliteit 1643 - 1645, hoogheemraad van Schieland 1643, burgemeester te Rotterdam 1648, wonend aan de Oppert te Rotterdam 1653, begr. Rotterdam 12 juli 1670, zoon v an Jasper J ansz. Versijden. Hij huwde Rotterdam 25 november 1653 met Apolonia Prins, begr . Rotterdam 17 februari 1695, dochter va n Dimme Prins, brouw...


Openen = klikken