Hollandse biografie: Versijden, Johan (1683-1713)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 04 - 06 - 2013 Versijden (Verzijde) , Johan , geb. 16 8 3 , ingescheven als student te Leiden 1697, overl. 1713, zoon van Mr. Jan Vers Johan Versijden (1683 - 1713) Lit.: - Album Studiosorum Academiae Lugduno - Batavae (1575 - 1875), blz. 746. - J.B. de Ridder de van der Schueren, De geslachten Van Assendelft en Van Varick; in: De Nederlandsche L eeuw, jrg. 18 (1900), blz. 205. Afbeeld...


Openen = klikken