Hollandse biografie: Veer, Quintyn de (1594-1675)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal en H.M. Morien laatst bewerkt: 03 - 04 - 2013 Veer, Mr. Quintyn de , geb. Amsterda m 27 april 1594, baljuw van Den Haag 1620 - 1667 , deed vrijwillig afstand ten behoeve van zijn zoon mr. Albert de Veer, Amsterdam 1656, directeur der Posterijen te Den Haag 1660 - 1672, in 1627 bedroeg zijn vermogen 15.000 gulden, in 1674 was dat aangegroeid tot 41.000 gulden, overl. Den Haag 18 november 1675, begr. ald. (Gr.K.) 22 november 1675, zoon ...


Openen = klikken