Hollandse biografie: Mandy, Jacob (1618)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 27 - 03 - 2013 Mand y , Jacob , schuttersknecht, extra - ordinair lopende bode in Den Haag, staat afgebeeld op het schilderij 'De Magistraat ontvangt de off icieren der schutterij op de St. Sebastiaansdoelen', vervaardigd door Jan Anton i sz. van Ravesteyn in 1618. Jacob Mandy (1618) Afbeelding: - F ragment uit het schilderij “ De Magistraat ontvangt de officieren der schutterij op de St. Sebastiaansd...


Openen = klikken