Hollandse biografie: Assendelft, Adriaen van (1588-1657)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 27 - 03 - 2013 Assendelft, Mr. Adriaen van , geb. ca. 1588, ingeschreven als student te Leiden 1603, advocaat voor het Hof van Holland, weesmeester te Den Haag 1626 - 1632, kerkmeester Kloosterkerk ald. 1632 - 1651, schepen 1632 - 1638, 1639 - 1644, vroedschap 1638 - 1639, 164 4 - 1646, regent Sacraments - Gildehuis 1641 - 1644. In 1627 wonend aan het Lange Voorhout , zijn vermogen bedroeg toen 12.000 gulden. Hij erfde van zi...


Openen = klikken