Hollandse biografie: Monchy, Michiel Marinus (1820-1898)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal en L.Zeedijk - Sacr? laatst bewerkt: 05 - 03 - 2013 Monchy, Michiel Marinus de , geb. Rotterdam 31 maart 1820, wonend te Rotterdam aan de Eendrachtsweg 67, koopman, directeur Rotterdams che Bank en directeur Mij. van Assuranti?n, Disconteringen en Beleningen der Stad Rotterdam͕ lid firma’s E͘P͘ de Monchy͘ M͘ & R͘ de Monchy en Pakhuismeesteren, dit bedrijf biedt als eerste de opslag van o...


Openen = klikken