Hollandse biografie: Maanen, Cornelis Felix van (1769-1846)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 02 - 03 - 2013 Maanen, Mr. Cornelis Felix van , geb. Den Haag 9 september 1769, ingeschreven als student te Leiden 1788, gepromoveerd ald. 1793, advoca at te Den Haag 1793 - 1795, secretaris provisionele raad van Den Haag 1795, secretaris stedelijke raad van Den Haag 1795, adjunct - advocaat - fiscaal en procureur - generaal Hof van Holland 1795 - 1807, lid in buitengewone dienst Staatsraad 1807, minister van Justi t...


Openen = klikken