Hollandse biografie: Hoofd, Ida Maria (1618-1683)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal en L.Zeedijk - Sacr? laatst bewerkt: 27 - 02 - 2013 Hooft, Ida Maria , geb. Londen 30 januari 1618, ged. aldaar 9 febr uari 1618, wonend Delft 1650, overl. 1 683, dochter van Willem J ansz. Hooft, koopman en brouwer te Londen en Amsterdam, en van Ida Queckel. Zij huwde Delft 19 april 1650 (ondertr. Rotterdam 3 april 1650, met attestatie voor Delft ) met Mr. Daniel van Hogendorp, ridder van St. Michiel, heer van Moercapelle en W...


Openen = klikken