Hollandse biografie: Hogendorp, Diderick Willemsz. (1696-1760)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 20 - 04 - 2013 Hogendorp, Mr. Diderick Willemsz. van , ged. Rotterdam 7 augustus 1696, promoveerde te Utrecht 1716, raad in de vroedschap van Rotterdam 1731 - 1748 (on t slagen 1748), vredemaker 1724, 1625, 1739, schepen 1727, 1728, thesaurier 1730, rekenmeester 17 30 - 1734, 1737, 1742 ald., g edeputeerde ter dagvaart 1731, 1733 - 1738, 1740 - 1743, 1746 - 1748, kapitein 1731 - 1734, kolonel van de schutterij 1734...


Openen = klikken