Hollandse biografie: Dunlop, Samuel (1768-1842)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal en L. Zeedijk - Sacr? laatst bewerkt: 28 - 02 - 2013 Dunlop, Samuel , geb. Rotterdam 21 juli 1768, ged. ald. (Schots e Kerk ) 24 juli 1769, mr. timmerman, koopman en reder aan de Leuvehaven , egonnen aan de westzijde van de Leuvehaven 1827, directeur Alg. Brandwaarborg Mij. aldaar, overl. Rotterdam 2 augustus 1842, zoon van David Dunlop , scheepskapitein, Hij huwde Rotterdam 14 juli 1799 te n huize van ds. Bouvink (ondertr. al...


Openen = klikken