Hollandse biografie: Terwesten, Mattheus (1670-1757)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 20 - 02 - 2013 Terwesten, Mattheus , geb. Den Haag 23 februari 1670 , werd, even als zijn broers voor de kunst opgeleid, eerst door zijn oudste broer, la ter onder W. Doudijns en Daniel Mijtens. Vertrok in 1690 naar Berlijn en oefende aldaar onder leiding van zijn broer op de K oninklijke A kademie. Vandaar vertrok hij naar Rome en Veneti?, keerde in 1699 in Den Haag te rug , waar hij een aantal kapitale stukke M...


Openen = klikken