Hollandse biografie: Hogendorp, Gijbert Karel van (1762-1834)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal en H.M. Morien laatst bewerkt: 20 - 02 - 2013 Hogendorp, Mr. Gijsbert Karel graaf van , geb. Rotterdam 27 oktober 1762, ged. ald. 31 oktober 1762, vaandrig in Pruisische dienst 1778 - 1782, verm oedelijk eerst gestudeerd op een buitenlandse universiteit want hij werd ingeschreven als student t e Leiden 15 feb r uari 1786 en september 1786, pensionaris van Rotterdam 1787 - 1795, koopman te Amsterdam onder firma G.K. va n ...


Openen = klikken