Hollandse biografie: Wel, Jan Isaacksz. van der (1621-1630)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 10 - 04 - 2012 Wel, Dr. Jan (Johan) Isaacksz. van der , doctor in de medicijnen, wonend aan de Oude Langedijk te Delft 1621, aan de Jacob Gerritstraat ald. 1630, over zijn opleiding is niets bekend. O p 15 augustus 1624 heeft hij Gijsbert van der Hove beroep van stadsgeneesheren uit te o efenen. Voor 100 gulden per jaar en vrijstelling van belastingen en inkwartiering verplichten zij zich ‘den schamele burgers ...


Openen = klikken