Hollandse biografie: Vlaerdingerwoud, Jacob (1685-1730)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.M. Morien en H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 27 - 06 - 2012 Vla e rdingerwoud, Dr. Jacob , ged. Delft 7 januari 1688, ingeschreven als studen t in de medicijnen te Leiden 1705 en promoveerde 10 april 1710 met een proefschrift getiteld ‘De colore ingenere’(= over het ontstaan van de huidskleur) , vestigde zich in 1710 te Delft, charitaatmeester en diaken te Delft 1716, ongehuwd, begr. Delft (O.K.) 26 september 1730 , zoon van Salo...


Openen = klikken