Hollandse biografie: Verbrugge, Willem (1728-1817)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.M. Morien en H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 18 - 05 - 2012 Verbru gge, Dr. Willem (Guiliemus) Bartholomeusz ., medicus, geb. Delft 2 april 1728, ged. ald. 4 april 1728, i ngeschreven als student in de medicijnen te Leiden 1745, promoveerde 1748 aldaar op een proefschrift getiteld ‘De Rheumatismo’͕ diaken te Delft 1750, dia ken oude vrouwenhuis aldaar 1751, benoemd tot geneesheer bij het tucht - en dolhuis te Delft 1751 -...


Openen = klikken