Hollandse biografie: Thijsse, Johannes Theodoor (1893-1984)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.M. Morien en H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 14 - 02 - 2012 Thijsse, Prof. dr. ir. Johannes Theodoor , geb . Amsterdam 11 april 1893, overl . Rotterdam 30 april 1984, zoon van de bekende bioloog dr. Jac obus P ie ter Thijsse en Helena Christina Petronella Bosch . - ingenieur. Hij trad daarop in dienst van de Staatscommissie Lorentz, die tot taak had een onderzoek in te stelle n naar de hydraulische gevolgen van de afslui ting van de Zuider...


Openen = klikken