Hollandse biografie: Ruijtenburch, Jan van (1635-1722)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal en H.M. Morien laatst bewerkt: 12 - 01 - 2013 Ruijtenburch, Jan van , heer van de stad Vlaa rdingen en Vlaardingerambacht 1670 , Babberspolder, Nieuwenhoorn, Nieuwe Goote, Oud - en Nieuw - Den Haag 1635, gecommitteerde van Zeeland in de A dmiraliteit van het Noorderkwartier, hoogheemraad van Delfland 1 707 - 1719, overl. Den Haag 22 februari 1719, begr. Vlaardingen, zoon van mr. Willem van Ruytenburch , heer van Vlaardingen, en...


Openen = klikken