Hollandse biografie: Moerkercken, Assuerus Jacobsz. van (1607-1625)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 10 - 04 - 2012 Moerkercke n , Assuerus Jacobsz . van , Mr. barbier, chirurgijn, wonend aan de Turfmarkt 1607 , aan de Wijnhaven 1615 . Sinds 1608 was hij ch carolusguldens alle gebreken die daar zouden voorvallen, zoals ‘gebroecke beenen, armen, schuerbuijck, kinderpocken ende andere, geen gebreck ofte accident uijtgesondert’ diende te behandelen. Kennelijk was men over zijn werkzaamheden tevreden want in ...


Openen = klikken