Hollandse biografie: Hoynck van Papendrecht, Otto Hendriksz. (1570-1628)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal en H.M. Morien laatst bewerkt: 13 - 09 - 2012 Ho y nck van Papendrecht, Dr. Otto , geb. Dordrecht 1570 (in 1628 58 jaar oud) , studeerde te Pa du a waar hij op 25 september 1593 promoveerde tot J.U. Doctor, ingeboren poorter van Dordrecht 1596, advocaat in Den Haag in 1610, advocaat te Delft, wonend aan het Bagijnhof te Delft 1606 , 1628, november 1606, overl. Delft 24 oktober 1628, begr. Delft (O.K.) 28 oktober 162...


Openen = klikken