Hollandse biografie: Goes, Philips Andriesz. van der (1651-1707)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.M. Morien en H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 25 - 11 - 2012 Goes, Philips Andriesz. van der zijn carri?re bij de zeemacht bij de Admiraliteit van Amsterdam als buitengewoon kapitein, bevorderd tot kapitein 1683, benoemd tot schout bij nacht 1691 bij de Admiraliteit op de Maas en tot vice - admiraal 1697. Hij streed bij Bevesier 1690, La Hogue 1692 en Lagos 1693 tegen de Fransen. In 1694 nam hij deel aan krijgsverrichtingen ter zee tegen de Fra...


Openen = klikken