Hollandse biografie: Goes, Philips Adriaensz, van der (1682-1747)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 11 - 09 - 2012 Goes, Mr. Philips Jacobsz. van der , geb. 29 november 1682, ged. Delft 2 december 1682, ingeschreven als student te Leiden 1699, wonend in Den Haag 1709, commies van Financi?n der Generaliteit, secretaris der G eneraliteit s Rekenkamer, overl. Den Haag 18 fe bruari 1747, uitgevoerd naar Delft 22 februari, begr. Delft 23 februari 1747, zoon van Adriaen Andriesz. van der Goes , heer van Naters, en ...


Openen = klikken