Hollandse biografie: Goes, Franco Adriaensz. van der (1621-1700)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.M. Morien en H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 14 - 02 - 2012 Goes, Mr. Franc o Adriaensz. van der , heer van Naters, ged. Delft 18 juni 1621 , ingeschreven als student te Leiden 1636 , poorter van Den Briel 1644, vroedschap van Delft 16 69 , schepen 1671, 1672, burgemeester 1684 - 1686, 1691, adjunct ter dagvaart 1673, 1679, 1681, 1683, kerkmeester van de Oude en Nieuwe Kerk 1684, gecommitteerde van de Staten van Holland en W...


Openen = klikken