Hollandse biografie: Vlietentoorn, Cornelis Maetensz. (1607-1646)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 22 - 11 - 2014 Vlietentoorn (Vlietdenthoorn) , Cornelis Maertensz , geb . Leiden, lakenbereider, vroedschap van Leiden, kwartiermeester 1626, afgebeeld op het schilderij van de “Officieren van het witte vendel van kapitein Johan van Banchem” 1626, overl. Leiden 18 augustus 1646 . Hij huwd en Jonefijntgen Thonis. 1607 - 1646) Wapen: - G.A. Delft, W. van der Lelij, Namen en Wapenen der Ed. achtbare H...


Openen = klikken