Hollandse biografie: Nederburgh, Herman (1726-1802)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal en H.M. Morien laatst bewerkt: 22 - 10 - 2014 Nederburgh (Neederburg) , M r. Herman , geb. Den Haag 3 december 172 6 , ged. ald. (St. Jacobskerk) 4 december 1726, j.u.d. Utrech t 14 oktober 1748 , advocaat L and van Overmaze 1748, landsadvo c aat voor de Raad van State 1755, advocaat voor de Baronie van Breda 1755, adjunct - pensionaris van de Ridderschap van St. Joris te Den Haag 1762 , landsa dvocaat van de Staten - Generaal d...


Openen = klikken