Hollandse biografie: Hoogenhouck, Abraham van (1683-1761)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal en H.M. Morien laatst bewerkt: 22 - 06 - 2014 Hoogenhouck (Hoogenhoek) , Mr. Abraham (van) , ge d . Le iden (Marekerk) 7 maart 1683, ingeschreven als student te Leiden 14 maart 1695, promoveerde ald. 5 mei 1703, vroedschap van Leiden 1710 - 1756, bank van len in g 1715, schepen 1716 - 1717, 1720 - 1721, 1723 - 1724, weesmeester 1722, rekenmeester 1724, burgemeester v an Leiden 1725, 1730 - 1731, 1734, 1737 - 1738, 1741 - 174...


Openen = klikken