Hollandse biografie: Morsch, Pieter Cornelisz. (1543-1629)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 02 - 04 - 2014 Morsch, Pieter Cornelisz . (van der) (Piro, Pie ro alias van der Mosch) , geb. Leiden 1543, stads bode van Leiden 1570 , Leidse rederijkers, lid van “De W itte Accoleyen” aldaar, lid van de kamer “Liefde is het Fondame nt”, overl. Leiden sept. 1629. Op het p ortret van de L eidse stadsnar Piero staat o nderaan op het tweede paneel: “Gerechts B...


Openen = klikken