Hollandse biografie: Does, Jan Jansz. van der (1571-1596)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal en H.M. Morien laatst bewerkt: 18 - 01 - 2014 Does (Dousa) jr. , Jan (Janus) Jansz. van der , geb . Noordwijk 16 januari 1571, ingeschreven als student te Leiden 15 maart 1583, afgebeeld “Portretgroep van Jan van der Does en zijn gezin ” ca. 1591 , verving zijn vader (Janus Dousa) als bibliothecaris op de Universiteit van Leiden 1591 - 1593, bibl i othecaris ald. 1593 - 1596, gouverneu r van Prins Frederik Hendrik, ...


Openen = klikken