Hollandse biografie: Roo, Joan Carel Willemsz. de (1701-1762)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal laatst bewerkt: 18 - 12 - 2013 Roo, Mr. Joan Carel Willemsz. de , heer van Ro z enbur g en Blankenbur g , geb. 31 juli 1701, ingeschreven als student te Leiden 1719 (afkomst ig uit Den Haag), vaandrig bij de schutterij te Delft 1722, lid van de ridderlijke broederschap genaamd "De Confr?rie van de Handbusch binnen Delft" 1722, weeshuis 1724, veertigraad van Delft 1732, weesmeester 1735, de kleermakers 1735, schepen 1740 -...


Openen = klikken