Hollandse biografie: Reiche, Hendrik August (1787-1876)

PDF-bestand

Fragment:

Samengesteld door H.K. Nagtegaal en H.M. Morien laatst bewerkt: 24 - 09 - 2013 Reiche, Hendrik August , geb. Zutphen 15 maart 1787, inges chreven als student te Leiden 1810, apotheker, lid en secretaris van de plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toevoorzicht, rentmeester van de Evangelische Lutersche kerk, commissaris Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, dept. Leiden, directeur van Ziek en - en Begrafenisfonds “Eendragt baart Liefde”, w one...


Openen = klikken